سفارش اینترنتی کتاب

سفارش اینترنتی کتاب

برای سفارش کتاب از طریق طرح ملی کتاب من شماره عضویت کارت کتابخانه ویانام و نام خانوادگی خود همراه با مشخصات کتابشناختی(عنوان، نویسنده، ناشر) کتاب مورد نظر را در قسمت نظر خواهی وارد نمایید. کتاب مورد نظر شما در صورت وجود در بانک مرکزی پایگاه کتاب من سفا...