تمدید اینترنتی کتاب

تمدید اینترنتی کتاب

با سلام برای تمدید اینترنتی کتاب در قسمت نظرات شماره کارت(شماره عضویت) ویا نام و نام خانوادگی خود و همچنین نام کتابخانه ای را که در آن عضو هستید را  همراه با عنوان کتابی که می خواهید تمدید کنید را وارد نمایید. کتاب مورد نظرپس از بررسی در نرم افزار کتاب...