تعامل دین و دموکراسی تالیف جدید حسن قادری منتشر شد

تعامل دین و دموکراسی تالیف جدید حسن قادری منتشر شد

 خبر انتشار یک اثر همواره برای فرهنگ دوستان دیارمان مایه ی مسرت و شادی است، در این هفته کسب اطلاع حاصل گردید که کاک محمود مبارکشاهی (قبلا رسانه ای گردید)، کاک حسن قادری (هم اکنون) و کاک باقی شفیعی (به زودی منتشرمی شود) موفق به انتشار کتابهایی در زمینه ...