طرح قفسه مهربانی - کتابخانه وحدت

طرح قفسه مهربانی - کتابخانه وحدت

تمامی شهروندان می توانند کتابهایی را که در خانه بدون استفاده هستند را به کتابخانه بیاورند و در قفسه مهربانی قرار دهند. کارمندان کتابخانه کتابهایی را که شما عزیزان در قفسه قرار می دهید را در لیست موجودی کتابخانه بررسی کرده و در صورتی که موجود نباشند در کتابخانه برای استفاده همیشگی همه ثبت می نماید و کتابهای تکراری را در قفسه مذکور قرار داده تا دیگران با توجه به نیاز خود بردارند

در حال حاضر قفسه مذکور در ورودی کتابخانه عمومی وحدت قرار دارد- در صورت استقبال شهروندان در سطح شهر نیز گذاشته خواهد شد

یوسف امینی نیا

نویسنده مطلب: کتابخانه وحدت

کتابخانه وحدت

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...