درباره ی ما (قدیمی)

اداره کتابخانه های عمومی شهر پاوه با ایجاد فضایی فرهنگی و در اختیار داشتن توانایی های بالقوه و بالفعل سعی در ایجاد محیطی جذاب و امن برای برطرف کردن نیازهای مطالعاتی و پژوهشی شهروندان عزیز نموده است